Poniżej znajduje się link do platformy Internetowego rozstzygania sporów: 

Internetowe rozstrzyganie sporów (platforma ODR)